Yazım Kuralları

Araştırma Makalesi” kategorisindeki yazıların bu şablonu kullanarak veya aşağıdaki yazım kurallarına göre düzenlenmeleri gerekmektedir.

Popüler Makale” kategorisindeki yazılar ise aşağıda yer alan yazım kurallarına göre düzenlenebileceği gibi, yazım kuralları ve formatı yazının içeriğine göre özgün olarak belirlenebilir. Yazılar popüler bir dille, akıcı ve öz şekilde yazılmalıdır. Yazıların okuyucuyu sıkmayacak şekilde kısa hazırlanması, sayfa sınırı olmamasına rağmen, derginin amacına daha çok hizmet edecektir. Çalışmaların fotoğraf ve video görüntüleri eklenebilir (Fotoğraflar metinde kullanılabileceği gibi link de verilebilir. Video görüntülerine ise link verilecektir. Linki verilen fotoğraf ve videolar derginin “Görsel “Materyaller” bölümünde yayınlanacaktır).

 “Araştırma Makalesi” İçin Yazım kuralları:

1. Araştırma makalesi hazırlanırken aşağıdaki başlık diziliminden faydalanılabilir;

“Başlık, yazar isimleri (kurum adı, e-posta vb. bilgiler) Türkçe ve İngilizce Özet, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma-Sonuç ve Öneriler, Kaynakça”.

2. Ana metinin tüm paragrafları MS Word programıyla hazırlanmalıdır. Ana metin, 12 punto Times New Roman yazı tipi ve 1,5 satır aralıkla, sayfanın sol, sağ, üst ve alt tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalı ve sayfa numarası verilmeden gönderilmelidir. Metnin tamamı iki yana yaslı yazılmalıdır.

3. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 12 punto, Times New Roman, koyu, ortaya hizalanmış, tümü büyük harf olmalıdır. Başlığın hemen altına yazar adları, Times New Roman 12 punto, ortaya hizalanmış olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinin hemen altında Türkçe özet ve İngilizce özet  (Abstract) bulunmalıdır. Özetler Times New Roman, 10 punto, her iki yana hizalanmış olarak hazırlanmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

4. Tablo, şekil, fotoğraf, grafik ve çizim adları, Times New Roman, 10 punto, koyu, iki yana yaslı olmalı ve sıra numarası verilmelidir.

5. Kaynakça gösteriminde APA 6.0 Sistemi kullanılmalıdır.

6. Dergiye gönderilecek çalışmaların başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makalelerin etik, bilimsellik vb. tüm sorumluluğu yazarlara aittir.