Dergi Hakkında

Derginin amacı, öğretmen, öğretmen adayları ve akademisyenlerin, diğer meslektaşlarına faydalı olma, öğretmenlik mesleğinin manevi yönlerini ortaya çıkarma, öğretmenlik mesleğini sevdirme vb. amaçlarla paylaşımda bulunmalarını sağlamaktır. Bu sebeple öğretmenler, öğretmen adayları ve akademisyenler, sınıflarında uyguladıkları etkili çalışma, etkinlik ve materyalleri, okullarda gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları, projeleri, herhangi bir konuda paylaşmak istedikleri yeni, popüler bilgileri, okul dışı etkinlikler vb. yazılarını bir makale ile bu dergide paylaşabilirler. Başlangıç olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki fen eğitimi konuları ile sınırlandırılmıştır. İleriki süreçlerde ise tüm branşlardaki öğretmenlere yönelik olarak derginin yeniden düzenlenmesi planlanmaktadır. Dergi, yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergide makale yayınlamak ücretsizdir ve web sitesi üzerinden ilgili makalelere ücretsiz olarak erişim sağlanabilir. Dergide siyasi içerik bulunduran hiçbir yazı değerlendirmeye alınmaz. Eğitimciler olarak yazarlardan yazıların özenle hazırlanması beklenmektedir.

Dergi “Araştırma Makaleleri” ve “Popüler Makaleler” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yazarlar makalelerini otomasyon sistemine yüklerken makalelerinin “Araştırma” veya “Popüler” Makale kategorilerinin hangisinde değerlendirilmesini isterlerse seçme hakkına sahiptir. Makalenin türü “İçindekiler” bölümünde belirtilir. Dergiye gönderilecek çalışmaların başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Hakem değerlendirmesinden geçmesine rağmen, makalelerin etik, bilimsellik vb. tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Bu taahütnamenin makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

Araştırma Makaleleri

Bu bölümde, fen eğitimi alanında yapılan nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar ile fen eğitimi ile ilgili konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen, uygulamaya dönük ve model önerileri içeren çalışmalar yayımlanmaktadır.

“Araştırma Makalesi” kategorisindeki makaleler, alanında uzman iki hakemin bilimsel olarak denetiminden geçer. Makalelerin değerlendirilme sürecinde yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu; hakemler de değerlendirdikleri çalışmaların hangi yazara ait olduğunu bilmez. Hakemlerin istediği düzeltmeler yapıldıktan sonra, yayınlanması uygun görülen makaleler takip eden ilk sayıda yayınlanır.

 

Popüler Makaleler

Bu bölümde, fen eğitimi alanında yapılan sınıf içi uygulama örnekleri, etkinlik ve materyaller, okullarda gerçekleştirilen başarılı çalışmalar, projeler, herhangi bir konuda paylaşmak istenilen yeni, popüler bilgiler, okul dışı etkinlikler vb. çalışmalar yayımlanmaktadır.

“Popüler Makale” kategorisindeki makaleler iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Derginin amacına hizmet etmeleri ve bilimsel hata içermemeleri şartıyla, hakem denetiminden geçen tüm çalışmaların yayınlanması planlanmaktadır.